Sumitomo Rubber Ako
Hafif yağmur
  • EURO
  • DOLAR

Çankırı’da bir yılda 48 milyonluk yatırım yapıldı

Çankırı’da Yeni Gün Çankırı İl Genel Meclisi 2020 yılı Aralık ayı beşinci birleşimi dün İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıbık Başkanlığında açılış ve yoklama yapılarak toplantı başladı. Oturumun ikinci maddesinde, “Kızılırmak ilçesi Kaymakam Lojmanı küçük onarımlarının ve demirbaş alımının yapılabilmesi için 2020 Mali yılı Bütçesi’nin (Vali-Vali Yardımcıları, Kaymakam Lojmanı […]
Bölgesel - 8 Aralık 2020 09:54 A A

Çankırı’da Yeni Gün

Çankırı İl Genel Meclisi 2020 yılı Aralık ayı beşinci birleşimi dün İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıbık Başkanlığında açılış ve yoklama yapılarak toplantı başladı. Oturumun ikinci maddesinde, “Kızılırmak ilçesi Kaymakam Lojmanı küçük onarımlarının ve demirbaş alımının yapılabilmesi için 2020 Mali yılı Bütçesi’nin (Vali-Vali Yardımcıları, Kaymakam Lojmanı Onarımı) harcama kaleminde bulunan 15.000,00-TL. ödeneğin, 7.000,00 TL’sini (Kızılırmak Kaymakam Lojmanı Onarımı) harcama kalemine ve 8.000,00 TL. “sinin (Kızılırmak Kaymakam Lojman Demirbaş) harcama kalemine aktarılması ve ilçeye gönderilmesi konusunun görüşülmesi” ifadelerine yer verildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıbık , “Kızılırmak ilçesi Kaymakam Lojmanı küçük onarımlarının ve demirbaş alımının yapılabilmesi için 2020 Mali yılı Bütçesi’nin (Vali-Vali Yardımcıları, Kaymakam Lojmanı Onarımı) harcama kaleminde bulunan 15.000,00-TL. ödeneğin, 7.000,00 TL’sini (Kızılırmak Kaymakam Lojmanı Onarımı) harcama kalemine ve 8.000,00 TL. “sinin (Kızılırmak Kaymakam Lojman Demirbaş) harcama kalemine aktarılması ve ilçeye gönderilmesi konusunu oylamaya sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisinin tüm üyelerine oylamaya sunulan gündemin ikinci maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Çankırı İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen uygulamalar açıklanadı. Çankırı İl Özel İdaresi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Özel İdaremizce, İçmesuyu, Sulama, Kanalizasyon ile Köy yolları Sektörlerinin standartlarını geliştirmek ve alt yapılarını güçlendirmek  amacı ile İl Özel İdaresince uygulanan projeler, standart durumları ve 07.12.2020 tarihi itibariyle ulaşılan hedeflerimiz şu şekildedir.

Köy Yolları Sektöründe 2020 yılında sıcak asfalt yapımları için;

KÖYDES : 8,05 km, Özel İdare : 13,5 km, olmak üzere 6 grup ve münferit yolun toplam 21,55 km. sıcak asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir. Sıcak asfalt çalışmaları için 5.004.508,00 TL. harcama yapılmıştır.

Asfalt sathi kaplama yapımları için; Çift kat asfalt, KÖYDES : 27,1 km, Özel İdare : 3,6 km. olmak üzere 30,7 km. çift asfalt sathi kaplaması,

1. kat asfalt, KÖYDES : 4,3 km, Özel İdare : 42,9 km. olmak üzere  47,2 km. 1.kat asfalt sathi kaplaması,

2. kat asfalt, KÖYDES : 31 km, Özel İdare : 58,2 km. olmak üzere  89,2 km. 1.kat asfalt sathi kaplaması,

Çift kat, 1.kat ve 2.kat asfalt çalışmaları için 63 adet grup ve münferit yolda 167,1 km. sathi kaplama asfalt uygulaması yapılmıştır. Sathi kaplama asfalt için tahsis edilen ödenek miktarı : 14.726.930,35 TL’dir.

Asfalt yapım işleri kapsamının tamamında toplam 69 grup ve münferit yolda 188,65 km. uygulama yapılmıştır. Bu çalışmalar için harcanan miktar 19.731.438,35 TL.

2020 yılı Aralık ayı itibariyle 360 köyümüz asfaltlı olup  10  köyümüz ise stabilize kaplama durumundadır. Köy bazlı asfaltlılık oranımız  % 97, köy bazlı nüfus oranımız % 99 olarak gerçekleşmiştir.

Stabilize olan köyler ; Merkez-Hıdırlık, Bayramören-Dere-Feriz, Çerkeş-Beymelik-Çaylı-Çördük-Fındıcak-Gökçeler-Karaşar-Uluköy’dür.

KİLİT PARKE ( Köy İçi )

2020 yılında kilit parke taş yapımları için;

KÖYDES : 135 adet ,  157.319 m2,  Özel İdare : 5 adet,  2.200 m2, İller Bankası : 3 adet,  20.032 m2, olmak üzere 143 köy ve bağlısının,  toplam 179.551 m2 kilit parke taş döşeme işi yapılmıştır. Parke çalışmaları için 5.212.641,39 TL. harcama yapılmıştır.

2020 yılı programlarının tamamlanması müteakibinde 370 köyümüzün 369’u  köy içi kilit parkeli duruma getirilmiş olup  1  köyümüz (Hıdırlık) parkesiz durumundadır. Köy bazlı parkelilik oranımız  % 99,7, köy bazlı nüfus oranımız % 99,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, köylerimize bağlı 207 ünitenin 37’sinde kilit parke bulunmaktadır. Şu ana dek köy ve bağlılarına döşenen kilit parke taş miktarı 2.107.089 m2’dir.

PARKELİ  YOL

2020 yılında parkeli yol yapımı için; 9  Grup ve münferit yolumuzda  KÖYDES Programları kapsamında 3,2 km,  Özel Programları kapsamında 8,9 km, İller Bankası Programları kapsamında 4,85 km, olmak üzere 16,95 km. parkeli yol yapımı planlanmış olup 15,85 km’si bitirilmiştir. 2 yolumuzda 1,1 km. çalışma devam etmekte olup bu hafta içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Parkeli  yol programları için 3.201.882,00 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

BETON YOL

2020 yılında beton yol yapımı için; 2 Köy  yolumuzun  KÖYDES : 2 km, Özel İdare : 5,2 km. olmak üzere 7,2 km. beton yol yapım işi programlanmış olup çalışmalarımız tamamlanmıştır. Beton yol programı için 1.527.758,55 TL. harcanmıştır.

Ayrıca, Köy yollarında, 2020 yılı içerisinde ; 4 adet sanat yapısı, 48,5 km. asfalt altı hazırlık, 20,5 km. onarım, 895 km. asfalt yama, 139 km. malzemeli bakım, 1.197 km. greyderli bakım, 4,5 km. yol alt yapı güçlendirme çalışması, 27 km. dolgu çalışmalar tamamlanmıştır.

2020 yılı Aralık ayı itibariyle köy yollarında 618 projenin yapımı tamamlanmıştır. Tüm projeler için 35.941.881,03 TL. harcama yapılmıştır.

İÇME SUYU

2020 yılında içmesuyu yapımları için; Özel İdare Programları kapsamında 32 adet, KÖYDES 58 adet, olmak üzere 90 projenin  yapımı tamamlanmıştır. İçme suyu yapım projeleri için 6.410.281, 53 TL, Ayrıca, 369 köy ve bağlısında meydana gelen arızaların giderilmesi ve bakım-onarım çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli çaplarda boru  ve malzeme yardımları için  1.290.457,50 TL,  52 köy ve bağlısına içme suyu arızalarının giderilmesi için iş makinası yardımında bulunulmuş olup  71.200,00 TL. harcama yapılmıştır. Bu sektörde 2020 yılında toplam 511 proje gerçekleştirilmiş ve toplam 7.771.939,03 TL. harcama yapılmıştır. Köy ve nüfus bazlı içme suyu oranımız % 100’dür.

SULAMA

2020 yılında sulama  yapımları için; KÖYDES 3 adet, Özel İdare 8 adet olmak üzere 11 projenin yapımı  tamamlanmıştır. Sulama yapım projeleri için 626.428,78 TL,

Ayrıca, 54 köy ve bağlısında meydana gelen arızaların giderilmesi ve bakım-onarım çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli çaplarda boru ve malzeme yardımları için   113,949,00 TL, 62  köy ve bağlısına sulama suyu arızalarının giderilmesi için iş makinası yardımında bulunulmuş olup 155.650,00 TL. harcama yapılmıştır. Bu sektörde 2020 yılında toplam 127 proje tamamlanmış ve toplam 896.027,79 TL. harcanmıştır.

KANALİZASYON

2020 yılında kanalizasyon yapımları için; Özel İdare Programları kapsamında 31 adet, KÖYDES Programları kapsamında 10 adet  olmak üzere 41 proje tamamlanmıştır. Kanalizasyon yapım projeleri için 1.664.665,67 TL,

Ayrıca, 67 köy ve bağlısında meydana gelen arızaların giderilmesi ve bakım-onarım çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli çaplarda boru ve malzeme yardımları için   322.927,38 TL, 35  köy ve bağlısına sulama suyu arızalarının giderilmesi için iş makinası yardımında bulunulmuş olup 43.000,00 TL, 5 köye kanalizasyon bacası alımı için 25.000,00 TL. nakdi yardımda bulunulmuştur. Bu sektörde 2020 yılında toplam 148 proje tamamlanmış ve toplam 1.555.593,05 TL. harcanmıştır.

2020 yılı Aralık ayı itibariyle 370 köyümüzün 366’sında kanalizasyon mevcuttur. Kanalizasyon köy sayımız 4’tür. Köy bazlı kanalizasyonluluk  oranımız  % 99, köy bazlı nüfus oranımız % 99,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kanalizasyonu olmayan köyler : Merkez-Hıdırlık, Bayramören-Boğazkaya, Çerkeş-Kuzören, Ilgaz-Yuvademirciler

KÖY KONAĞI

2020 yılında köy konağı yapım ve  tamamlama projeleri için; İller Bankası Programları kapsamında 31 iş programlanmış ve 500.000,00 TL. harcama yapılmıştır. Ayrıca,  Özel İdare programları kapsamında 6 köye 5.000,00 TL. nakdi yardımda bulunulmuştur. 37 Köy konağı projesi için 505.000,00 TL. harcanmıştır.

KÖYLERE YAPILAN PARASAL YARDIMLAR

2020 yılında, 244 köy ve bağlılarına, cami, şadırvan, köy konağı, wc, imamevi, çamaşırhane, mezarlık, abdesthane vs. gibi çeşitli ihtiyaçları için 1.428.949,35 TL. parasal yardımda bulunulmuştur.

2020 yılında tüm sektörlerde 1.716 proje gerçekleştirilmiş ve 48.305.390,30 TL. harcama yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Oturumun üçüncü maddesi dilek ve temenniler bölümünden sonra gündemde başka bir madde bulunmadığından toplantı sona erdi.

Bu haber 5184 kez okundu.
Bölgesel - 09:54 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
1
Çankırı'da Yeni Gün Gazetesi
Bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Powered by