Sumitomo Rubber Ako
Kapalı
  • EURO
  • DOLAR

Yılın Ahisi Şükrü Atakul

Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu, çok yönlü ilim ve fikir insanı Ahi Evran’ın vefatının 850. Yılı olan 2021, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Ahilik Teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımıza yön veren, Anadolu’nun vatanlaşmasında Osman Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahi Evran tefsir, hadis, fikir kelam […]
Çankırı'da Yeni Gün - Fatih KARTAL - Çankırı Gündemi - 15 Eylül 2021 09:58 A A

Anadolu’da Ahilik teşkilatının kurucusu, çok yönlü ilim ve fikir insanı Ahi Evran’ın vefatının 850. Yılı olan 2021, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Ahilik Teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımıza yön veren, Anadolu’nun vatanlaşmasında Osman Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahi Evran tefsir, hadis, fikir kelam ve tip alalarında derin bir alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir velidir.

Kardeşliğe, cömertliğe yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı Ahilik Teşkilatı Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayası olmuştur. Ahiler, Hakka hizmet anlayışıyla uzun yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmiştir. Ahilik Teşkilatı, geçmişte sosyal ve ekonomik hayatı yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibidir.

34. Ahilik Haftası Yaran kültürü Kutlamaları Çankırı’da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. İlk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. 100. Yıl Kültür Merkezi’nde devam eden kutlamalarada Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Osman Karadeniz, ”Dürüstlüğün,  sevginin,  dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün,  bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olan   Ahiliğin, Anadolu halkının  ekonomik ve  kültürel hayatında  önemli bir yeri bulunmaktadır. Ahilik, belli bir süre, bir iş basamağında kalmak suretiyle olgunlaştırmayı, yamak-çırak-kalfa-usta şeklinde  sıralanan yükselmeyi ve bu  basamakların her birinde  baba-evlat  ilişkisi  içerisinde öğreticisine candan bağlanmayı, sanatı, ahlaki ve mesleki temellere oturtmayı amaç edinmiştir. Ahilik; Arapça ”kardeşim” anlamına gelen “Ahi” kelimesinden gelmektedir. Ahi diye anılan kişi  kesin olarak bir sanat, ticaret ya da bir meslek sahibidir. Bununla birlikte Ahiler sanat ve mesleklerini öğrenirken yiğitlik, mertlik, cömertlik gibi unsurları bünyesinde barındıran ve adına fütüvvetçilik denilen kurallar ve ahlaki nitelikleri de öğrenirlerdi.

Ahilik; İşe saygıyı, çalışkanlığı, yardımlaşmayı ve haksızlığın cezalandırılmasını ilke olarak kabul eder. Günlük hayatta hala kullandığımız pabucun dama atılması deyimi de Ahilik kültürünün günümüzdeki uzantısıdır. Esnafı kaliteli mal üretmeye teşvik eder   ve  yapılan üretimi sürekli olarak denetler. Dama atılan pabuç , standardın altındaki kalitesiz üründür ve bu ürünü yapan ustaya uygulanan cezalandırma işlemidir.

Bu yönüyle ahilik kurumunun, üretici-tüketici çıkar ilişkilerini, birbirleriyle sürtüşmeye düşmeyecek şekilde ayarladığını görürüz.Ahilik, kendi ticari çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan,  yani müşterisine, “ben siftah ettim komşum daha siftah etmedi” diyerek, müşterisini komşusuna yönlendiren esnaf tipini oluşturan bir kurumdur. Çırak-Kalfa-Usta hiyerarşisi bulunan ahilikte liyakat esastır. Belli bir süre,  bir iş basamağında kalarak  olgunlaştırılan  ve  ehil  oldukları  tespit  edilenler  bir  üst  basamağa  yükselebilir. Kalfalıktan ustalığa   geçiş törenle  gerçekleştirilir.  Ahilere has olan bu törene Şed Kuşatma töreni denir. Yüksek rütbeli yöneticiler ile dönemin büyük ahi bilgelerinin katıldığı bu törende kalfanın beline Şed yani kuşak sarılmak suretiyle ustalığa yükseltilir, böylelikle Ahi unvanını alır. Ahi olan kişinin üç şeyi hep açık, başka üç şeyi de hep kapalı olmalıdır. Açık Olması Gerekenler; Ahinin eli açık olacak :Yoksullara düşkünlere yardım etmek için, Kapısı açık olacak:Gelen misafiri ağırlamak için, Sofrası açık olacak:Yoksullara, düşkünlere, konuklara yemek ikram etmek için. Kapalı olması gereken üç şey; Gözü bağlı olmak: Kimsenin ayıbını görmemek, kimseye kötü gözle bakmamak için, Beli bağlı olmak: Kimsenin, ırzına namusuna, haysiyet ve onuruna kötülük etmem için, Dili bağlı olmak: Kimseye kötü söylememek, kimse hakkında iftira etmemek, kovuculuk yapmamak için.

Böyle  güzel  ilkelerle  doğan Ahilik Kurumu, Osmanlı  döneminde lonca teşkilatları olarak yaşatılmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte esnaf teşkilatlarımız, yasal düzenlemelerle çalışmalarına devam etmiştir. Bugün peştamal  kuşanma  yerine  diploma verilmekte, esnafın ve çalışan kesimlerin sosyal güvenlikleri Devletimizin sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla sağlanmaktadır. Esnafın ve çalışanlarının hakları Esnaf ve  Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Konfederasyonlarca  korunmaktadır. Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkar birliklerinin koyduğu ana ilkeler, daha sonraları bu alanda hazırlanan yasaların ve tüzüklerin temelini oluşturmuştur. Günümüzde,  esnaf  ve  sanatkarların  oluşturduğu, kurumlar; Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir.

İlimizin sosyo-kültürel yapısı  üzerinde  önemli  yeri olan Yaran geleneğinin  kökeni de  Ahilik kültürüne dayanmaktadır.Bu Kültürün Çankırı’mızda tüm canlılığı ile yaşatılmasını sağlayan yaran derneklerine ve tüm yaranlara şükranlarımı sunarken, Ahiliğin  kurucusu,  esnaf teşkilatımızın ilk lideri Ahi Evran hazretlerini  doğumunun   850 ‘inci  yılında şahsım ve camiam adına minnet ve şükranla  anıyorum. İlimizde bu yıl 34’üncü  kez kutladığımız Ahilik Kültürü Haftasının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,”34.sünü kutladığımız Ahilik Haftası etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Bütün Sanatkar ve Esnaflarımızın 2021 Ahi Evran yılını ve Ahilik Haftası’nı kutluyorum. Bildiğiniz üzere Kırşehir’de olduğu gibi ilimizde de Ahi Yaren olarak her yıl kutlanmaktadır. Ahilik, sanat ve esnaflığın yanı sıra mesleki ahlak ve terbiye yönünden toplumun yaşantısına hatta modern dünyaya da örnek olmuştur. Bu kültür; sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, edeb-i, hoşgörüyü, ahlakı, zor günler de paylaşmayı gösteren bir anlayıştır. Yaşayış olarak da Türk töresi, İslam ahlak ve faziletiyle örtüşmektedir. Türk milletinin mayasındaki bu anlayış ve kültür, yaranlar diyarı Çankırı’mızın esnafına, sanatkârına ve halkına da yansımış, yıllardır bunu yaşamış ve yaşatmıştır. Yaren iş ahlakı, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik, dostluk, zor günlerde paylaşmak, yardımlaşmak demektir. Son zamanlar da yaşadığımız pandemi, deprem, sel ve yangınlar gibi felaketler de bu kültürün, zor günler de yardımlaşmanın, paylaşmanın, yaraları birlikte sarmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesile ile başta Ahi Evran’a, bu kültürün yaşatılmasında emeği geçen tüm yarenlerimize ve Başkana teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, yarenliğimizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.

Hoşgörünün, tevazunun, dürüstlüğün simgesi olan ahiliğin Çankırı’da güzel bir şekilde yaşatıldığını belirten AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, ”Ahilik küçük illerde daha fazla görülmekte. Çünkü eşimiz, dostumuz, akrabamız esnaf. Onlar her zaman yanımızda olmuşlardır. Onlar hep verimli olmuşlardır. Kovid süreci yaşadık. Ekonomik anlamda da daralmalar oldu. Bu daralmalar esnasında gidip büyük mağazalardan alışveriş yapamazken mahalle bakkalımızdan esnadımızdan alış verişimizi yaptık. Veresiye bile yaptırıp taksit taksit ödedik. Onların ayakta kalabilmesi için teşviklerin olması önem arzetmektedir. Bu vesile ile Ahilik Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek esnafın yanında olmak gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, ”Ahilik kardeşlik demektir, dostluk demektir. Bunun temeli aslında inancımıza medeniyetimize, örf ve adetlerimize dayanıyor. Ahilik ve yaranlık ‘’ Sen yüce bir ahlak üzeresin’’ temellendirilmesi üzerine kurulmuş bir sistemdir. Emeğin, alın terinin ne kadar kutsal olduğunu, bu emeğin ahlakla bezenerek, bir medeniyet şuuruna, medeniyet mefkuresi ve ufkuna dönüşmesinin örneğidir. Ahiliğin bir samimiyet ve kendine ahlaki olarak yansıtılmasıdır. Bu zamana kadar gelmiş geçmiş büyüklerime hürmetlerimi arz ediyorum” dedi.

Ahlak çok önemli hatta toplumsal ahlak daha da önemli olduğunun altını çizen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ”Kişilerde en önemli ihtiyaç olan şey iş ahlakanın olması. Yaklaşık 20 yıldır kamunun içindeki birisi olarak ahlak çok önemli. Bu kültürü dünden bugüne taşıyan esnafları minnetle anıyoruz. Bu ilere emek veren çok teşekkür ediyorum ” diyerek eski esnafları ahileri andı.

Ahilik Haftası etkinliklerine katılmak üzere Çankırı’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ”Çankırı’da olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. 34.’sünü Kutladığımı Ahilik Haftası kutluyoruz. Bin yıl kadar önce bu topraklara geldiğimizde,  bu topraklara büyük bir medeniyet kurduk. Cumhurbaşkanımız’ında bunu fark ederek bu yılı Yunus Emre ve Ahilik yılı ilan etti. Tabi biz Türkiye olarak , ahilik, yaranlık gibi etkinlikler ile vatandaşların bir araya gelmesini önemsiyoruz. Böyle kültürel değerlerimizin bütün unsurlarını kaydettik. Daha sonra ki yıllara aktarmak içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz ” diyerek devletin kültürel değerlere olan desteğinden bahsetti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi “Ahilikten Günümüze Mesajlar’’ isimli konferansında programa katılanlara ahiliğin önemini anlattı.

İlin Ahisi Atakul’a nazar değdi

Program Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanmış olan gösteri ile devam etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin desteği ve Meslek lisesi öğrencilerinden 15 kişinin oluşturduğu ekiple ortak olarak yürütülen gösteri ahiliğin ne kadar ciddi ir müessese olduğu anlatıldı. Gösterinin sonrasında ilin Ahisi Şükrü Atakul’a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından şet kuşatıldı. İlin Kalfası Kamil Ekiz’e  Vali Abdullah Ayaz, ilin çırağı  Ali Arda Ateş’e Muhammed Emin Akbaşoğlu plaket takdiminde bulundu. ilin Ahisi Şükrü Atakul’a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’dan aldığı sırada cam plaket yere düşerek kırıldı.

Programa desteklerinden dolayı esnaf Vedat Gümüşhane’ye Milletvekili Salim Çivitcioglu, Terzi, Konfeksiyon ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Şenbayram’a Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’ndan Orhan Kaya’ya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Oto Tamircileri Odası’ndan Ahmet Özkan’a Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Kahveciler ve Lokantacılar Odası’ndan Mehmet Demir’e Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Şoförler Odası’ndan Ali Kaleci’ye  Baro Başkanı Mustafa Deniz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz günün anlam ve önemine binaen plaket takdiminde bulundu.

100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın akabinde Çankırı Sultan Süleyman Camii önünde Çankırı Belediyesi tarafından ahilik pilavı ikram edildi.

Bu haber 1138 kez okundu.
Çankırı Gündemi - 09:58 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
1
Çankırı'da Yeni Gün Gazetesi
Bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Powered by